Những câu chuyện tâm linh của Phan Thị Bích Hằng

Bài viết liên quan:

Những clip gần đây của Phan Thị Bích Hằng, thêm nhưng chi tiết lúc 9 tuổi của cô...Ngoài ra cũng thêm những trường hợp mới do cô kể như nhưng thủy thủ vụ chìm tàu Vinaline Queens đầu năm 2012, những người chết do nghiện ma túy....Cái quan trọng hơn là việc cầu siêu cho các vong linh vo cùng quan trọng cũng như cách gọi tên sao cho đúng với tên của họ mới có thể siêu thoát được. Việc những hồn ma chết do tai nạn giao thông cứ bảo nhau phải kéo thêm một người nữa mới có thể thay thế cho mình, cho nên cứ liên tiếp xảy ra tai nạn...Thực chất chúng chỉ lừa gạt những linh hồn mới chết chứ không thể nào thay thể được. Chỉ chết cách nhà có 80m do tai nạn giao thông nhưng vẫn không thể vào nhà được, chỉ đến khi nhờ cô Bích Hằng mang vật dụng thường dùng của họ ra để họ theo vào nhà mới có thể rời khỏi nơi đã chết.
Video Thế giới không như mình thấy 2 được thực hiện thang 1/2013 mới nhất, lại thêm những cau chuyện về những đứa trẻ bị nạo phá thai và nhưng sự hận thù của những vong linh đó
 
 

0 nhận xét:

Copyright © 2013 Đinh Hữu Trí