Thầy Thích Thiện Thuận về Châu Đốc - An Giang

Nhân chuyến về Tổ Đình Long Khánh, Châu Đốc-An Giang ngày 25/3 AL 2013, Chư tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu đã có một đêm trà đạo ngoài trời thật vui và đong đầy ý nghĩa tình người học Phật, xin share lại với quý đạo hữu không có dịp cùng tham gia chuyến đi những giây phút thật ấm áp này.

 
Thầy đã tổ chức trò chơi trả lời về các câu hỏi Phật pháp và được quà đó là mô hình vườn Lâm Tì Ni xếp bằng giấy, rất vui và ý nghĩa.

0 nhận xét:

Copyright © 2013 Đinh Hữu Trí